نفیسه رسولی

رئیس هیئت مدیره

شاهین احمدیان

دایرکتور فنی موسسه تاک

سحر فراهانی

مدیر اجرایی

سحر گل محمدی

سوپروایزر موسسه تاک

دکتر حانیه سلطانی

متخصص علوم اعصاب شناختی

دکتر محمدعلی نظری

متخصص علوم اعصاب

پری پرنیان

مدیر منابع انسانی

عارفه عبدالهی

طراح و گرافیست

زهرا اقدامی

مربی ABA

عادل رضوی

مربی ABA

پانته آ زین آبادی

مربی ABA

مهشید بلک

مربی ABA

پگاه نظری

کاردرمانگر

مهلا کاظمی

درمانگر ABA

غزاله توکلمند

مربی نقاشی

میثم فلاح

مربی سفال

نازنین روحانیان

روابط عمومی

عارفه ایروانیان

مربی موسیقی

ندا رضایی

حسابدار و امور مالی

آرین دانش نژاد

فیلمبردار و تدوین گر

نجمه نجاشی

پشتیبانی

نصیر احمد صدیقی

پشتیبانی