02 مرداد
1:30 ب.ظ - 3:30 ب.ظ تهران موسسه تاک

کارگاه رایگان یک روز به زبان انگلیسی

14 مرداد
1:30 ب.ظ - 3:30 ب.ظ تهران موسسه تاک

کارگاه رایگان نقاشی دست های رنگی

16 تیر
29 خرداد
9:30 ب.ظ - 10:30 ب.ظ آنلاین در بستر اینترنت

کارگاه اختلالات هورمونی در بانوان

06 خرداد
9:00 ب.ظ - 10:00 ب.ظ آنلاین در بستر اینترنت

بررسی روانشناختی قتل کودکان اتیسم

27 اردیبهشت
24 اردیبهشت
9:30 ب.ظ - 10:30 ب.ظ آنلاین در بستر اینترنت

کارگاه رابطه ی استرس و چاقی