تاک، تربیت انسان کارآمد است، بیش از 6 سال است که در حوزه ارائه خدمات آموزشی و درمانی کارآمد به کودکان، نوجوانان و بزرگسالان طیف اتیسم و خانواده‌های آنها، فعالیت دارد. این مجموعه برای افراد اتیستیک و خانواده‌های آنها، برنامه‌های مداخلاتی متفاوتی طراحی کرده است که تمام این برنامه‌ها و آموزش‌های براساس استانداردها و مطالعات علمی تراز اول دنیا طراحی شده‌اند. متدهایی اجرایی در تاک برگرفته از انسنتیتو رشد کودک پریسنتون امریکا (PCDI) است و از طریق انجمن بین المللی مداخلات علمی اتیسم (ASAI) پیوسته مورد ارزیابی و پایش قرار می‌گیرد. برنامه‌ها و خدمات تاک که در محورهای مختلف پیش‌بینی شده‌اند برای هر فرد یا خانواده مناسب سازی شده و براساس نیازها و شرایط فرهنگی و محیطی هر خانواده، ارائه می‌گردد. 

ارزیابی

 • ارزیابی تشخیص اتیسم برای کودکان زیر سه سال
 • ارزیابی تحولی
 • ارزیابی سطح اتیسم (تست گارس)
 • ارزیابی توانمندی‌های خانواده

برنامه نویسی

 • تعیین اهداف براساس نتایج ارزیابی‌ها
 • تدوین اهداف یادگیری بلند مدت
 • تدوین اهداف یادگیری کوتاه مدت
 • تدوین برنامه‌های مورد نیاز کودک براساس متدها و استانداردهای بین‌المللی

آموزش خانواده

 • آموزش حضوری در مرکز حین کار با کودک خویش
 • آموزش حضوری در منزل حین کار با کودک خویش
 • آموزش آنلاین
 • آموزش آفلاین در قالب بسته‌های آموزشی
 • آموزش مهارت‌های زندگی و مدیریت چالش‌های ناشی از داشتن فرزند طیف اتیسم

آموزش و مداخله‌ی حضوری

 • مداخلات پاره‌وقت برای کودکان طیف اتیسم زیر ۳ سال
 • مداخلات تمام‌وقت برای کودکان طیف اتیسم زیر ۳ سال
 • مداخلات پاره‌وقت برای کودکان طیف اتیسم بین ۳ تا ۱۲ سال
 • مداخلات تمام‌وقت برای کودکان طیف اتیسم بین ۳ تا ۱۲ سال
 • مداخلات پاره‌وقت برای کودکان و نوجوانان طیف اتیسم بالای ۱۲ سال
 • مداخلات تمام‌وقت برای کودکان و نوجوانان طیف اتیسم بالای ۱۲ سال
 • مداخلات حرفه آموزی برای نوجوانان و بزرگسالان طیف اتیسم بالای ۱۶ سال

کلاس‌های هنری

 • سفالگری مینیاتوری
 • نقاشی بر روی کاغذ، بوم و دیوار

مداخلات آنلاین

 • آموزش و سوپرویژن به خانواده جهت اجرای مداخلات
 • آموزش و سوپرویژن به مربیان جهت اجرای مداخلات

خدمات تربیت مربی و توسعه مدل

 • تربیت CEO، انتقال و استقرار کامل متد مداخلاتی تاک در مراکز اتیسم
 • ارائه خدمات سوپرویژن برای مراکز اتیسم
 • تربیت مربی اتیسم
 • ارائه خدمات برای طرح‌های پایان‌دوره‌ی دانشگاهی و کارورزی دانشجویان رشته‌های مرتبط با اتیسم
 • همکاری با دانشجویان و محققین برای انجام پروژه‌های مطالعاتی، مقالات و پایان‌نامه‌ها در زمینه‌های مرتبط با اتیسم