تاریخ شروع

21:00

یکشنبه - 1403/03/06

تاریخ پایان

22:00

یکشنبه - 1403/03/06

آدرس

آنلاین در بستر اینترنت

مجموعه گفتمان مشترک با موضوع : بازار داغ کشتار

گفتمان شماره یک :

بررسی روانشناختی قتل کودکان اتیسم به دست والدین

میزبان این گفتمان :

دکتر شکوه علیزاده ؛ استراتژیست و مدیرعامل موسسه تاک

مهمانان این گفتمان :

شاهین احمدیان ؛ روانشناس مکاتب رفتاری و مدیرفنی موسسه تاک

محمد خلیلی؛ گفتار درمانگر و مدیرعامل خانه ی رشد