تاریخ شروع

18:00

سه‌شنبه - 1402/10/05

تاریخ پایان

20:00

سه‌شنبه - 1402/10/05

آدرس

آنلاین در بستر اینترنت

انستیتو مغز ایماژ با همکاری آکادمی علوم اعصاب ایران برگزار می کند:

 

وبینار رایگان اصول و مبانی EEG و QEEG (آنلاین)

مدرس:

دکتر محمدعلی نظری

استاد دپارتمان علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران

زمان برگزاری:

سه شنبه 5 دی ماه 1402 - ساعت 18:00