تاریخ شروع

21:30

سه‌شنبه - 1403/03/29

تاریخ پایان

22:30

سه‌شنبه - 1403/03/29

آدرس

آنلاین در بستر اینترنت

موسسه تاک (تربیت انسان کارآمد) برگزار می کند :

 

کارگاه آنلاین و رایگان اختلالات هورمونی در بانوان

مدرس: دکتر امیرحسان شانی

متخصص پزشکی ارتومولکولی و تغذیه جامع از آمریکا

 

همزمان در لایو اینستاگرام

tak.found@