تاریخ شروع

14:00

پنج‌شنبه - 1403/03/31

تاریخ پایان

16:00

پنج‌شنبه - 1403/03/31

آدرس

تهران، موسسه تاک

موسسه تاک (تربیت انسان کارآمد) برگزار می کند :

کارگاه حضوری و رایگان انتقال مهارت و تجربه؛چگونگی به وجود آوردن یک رفتار تازه مطلوب در کودکان

مدرسین :

درمانگران ABA

1- سرکار خانم زهرا اقدامی

2- سرکار خانم پانته آ زین آبادی

با ارائه مدرک از موسسه تربیت انسان کارآمد

 

در این کارگاه به بررسی تجربیات عملی کادر تخصصی تاک ، بر اساس مدل علمی پرینتسون پرداخته خواهد شد.