تاریخ شروع

14:00

پنج‌شنبه - 1402/12/17

تاریخ پایان

16:00

پنج‌شنبه - 1402/12/17

آدرس

تهران، موسسه تاک

کارگاه کاهش رفتارهای نامطلوب اتیسم

حضوری و رایگان