تاریخ شروع

14:00

پنج‌شنبه - 1403/01/30

تاریخ پایان

16:00

پنج‌شنبه - 1403/01/30

آدرس

تهران، موسسه تاک

تاثیر اتحاد درمانی در مداخلات موثر رفتار درمانی اتیسم

دراین کارگاه به بررسی تجربیات عملی کادر تخصصی تاک، بر اساس مدل علمی پرینستون پرداخته خواهد شد.

مدرس: درمانگر ABA مهشید بلک