تاریخ شروع

21:30

سه‌شنبه - 1403/01/28

تاریخ پایان

22:30

سه‌شنبه - 1403/01/28

آدرس

آنلاین در بستر اینترنت

موسسه تاک برگزار می کند:

کارگاه دیابت و تأثیرات آن

 

مدرس:

دکتر امیرحسان شانی

متخصص پزشکی ارتومولکولی و تغذیه جامع از امریکا