تاریخ شروع

21:30

دوشنبه - 1403/02/24

تاریخ پایان

22:30

دوشنبه - 1403/02/24

آدرس

آنلاین در بستر اینترنت

موسسه تاک برگزار می کند:

کارگاه آنلاین و رایگان ؛ رابطه ی استرس و چاقی

مدرس : دکتر امیرحسان شانی

 

آدرس برگزاری کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/zara1355/estress-va-chaghi

 

همزمان در لایو اینستاگرام

https://instagram.com/tak.found